Từ 01/7, lương, phụ cấp giáo viên sẽ thay đổi ra sao?

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023 cho các đối tượng trong đó có lực lượng giáo viên.

Thực hiện theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Theo đó, tại Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn tăng mức lương cơ sở lên 1,800,000 đồng từ ngày 01/7/2023 cho các đối tượng trong đó có lực lượng giáo viên.

Từ 01/7, lương, phụ cấp giáo viên sẽ thay đổi ra sao? ảnh 1

Ảnh minh họa

Từ 01/7, lương giáo viên sẽ được điều chỉnh, khi mức lương cơ sở tăng thì ngoài lương, các khoản phụ cấp của giáo viên như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non hạng III từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
2.1
3,780,000
1,323,000
5,103,000

2
2.41
4,338,000
1,518,300
5,856,300

3
2.72
4,896,000
1,713,600
6,609,600

4
3.03
5,454,000
1,908,900
7,362,900

5
3.34
6,012,000
2,104,200
8,116,200

6
3.65
6,570,000
2,299,500
8,869,500

7
3.96
7,128,000
2,494,800
9,622,800

8
4.27
7,686,000
2,690,100
10,376,100

9
4.58
8,244,000
2,885,400
11,129,400

10
4.89
8,802,000
3,080,700
11,882,700

Giáo viên mầm non, công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương bậc 10, hệ số lương 4,89, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,802,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,080,700 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,640,600. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,487,300 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III, mầm non hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
2.34
4,212,000
1,474,200
5,686,200

2
2.67
4,806,000
1,682,100
6,488,100

3
3
5,400,000
1,890,000
7,290,000

4
3.33
5,994,000
2,097,900
8,091,900

5
3.66
6,588,000
2,305,800
8,893,800

6
3.99
7,182,000
2,513,700
9,695,700

7
4.32
7,776,000
2,721,600
10,497,600

8
4.65
8,370,000
2,929,500
11,299,500

9
4.98
8,964,000
3,137,400
12,101,400

Giáo viên mầm non hạng II, tiểu học hạng III công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên mầm non hạng II, tiểu học hạng III có hệ số lương bậc 9, hệ số lương 4,98, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,964,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,137,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,689,200 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,790,600 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…), nếu có thêm phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ có mức lương tăng đáng kể.

Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
4
7,200,000
2,520,000
9,720,000

2
4.34
7,812,000
2,734,200
10,546,200

3
4.68
8,424,000
2,948,400
11,372,400

4
5.02
9,036,000
3,162,600
12,198,600

5
5.36
9,648,000
3,376,800
13,024,800

6
5.7
10,260,000
3,591,000
13,851,000

7
6.04
10,872,000
3,805,200
14,677,200

8
6.38
11,484,000
4,019,400
15,503,400

Giả sử một giáo viên tiểu học hạng II có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,36, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 9,648,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,376,800 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,894,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 15,919,200 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
2.34
4,212,000
1,263,600
5,475,600

2
2.67
4,806,000
1,441,800
6,247,800

3
3
5,400,000
1,620,000
7,020,000

4
3.33
5,994,000
1,798,200
7,792,200

5
3.66
6,588,000
1,976,400
8,564,400

6
3.99
7,182,000
2,154,600
9,336,600

7
4.32
7,776,000
2,332,800
10,108,800

8
4.65
8,370,000
2,511,000
10,881,000

9
4.98
8,964,000
2,689,200
11,653,200

Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có hệ số lương bậc 9, hệ số lương 4,98, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,964,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 2,689,200 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,689,200 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,342,400 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
4
7,200,000
2,160,000
9,360,000

2
4.34
7,812,000
2,343,600
10,155,600

3
4.68
8,424,000
2,527,200
10,951,200

4
5.02
9,036,000
2,710,800
11,746,800

5
5.36
9,648,000
2,894,400
12,542,400

6
5.7
10,260,000
3,078,000
13,338,000

7
6.04
10,872,000
3,261,600
14,133,600

8
6.38
11,484,000
3,445,200
14,929,200

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,36, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 9,648,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 2,894,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,894,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 15,436,800 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
4.4
7,920,000
2,376,000
10,296,000

2
4.74
8,532,000
2,559,600
11,091,600

3
5.08
9,144,000
2,743,200
11,887,200

4
5.42
9,756,000
2,926,800
12,682,800

5
5.76
10,368,000
3,110,400
13,478,400

6
6.1
10,980,000
3,294,000
14,274,000

7
6.44
11,592,000
3,477,600
15,069,600

8
6.78
12,204,000
3,661,200
15,865,200

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,76, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 10,368,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,110,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 3,110,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 16,588,800 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Trên đây là bảng lương, phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non, phổ thông từ 01/7, mức thực nhận có thể cao hơn do giáo viên có thể được nhận thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ,…tùy theo số năm công tác, chức vụ.

Nguồn: GDN

Related Posts

Cha không còn, mẹ bỏ đi, học sinh khóc nấc được cô giáo ôm dỗ dành giữa lớp khiến ai nấy nghẹn ngào

Thương cho hoàn cảnh của học trò, cô giáo đã nhẹ nhàng dỗ dành động viên, sau đó còn khuyến khích các học sinh khác đến và…

Dễ thương như ảnh cưới của cô giáo mầm non, một cô dâu cả dàn phù dâu phù rể nhí vây quanh

Hình ảnh một cô giáo mầm non chụp ảnh cưới bên chú rể cùng các thiên thần nhí nâng váy trong sự kiện trọng đại của đời…

Con chưa vào lớp 1, phụ huynh đã tạo áp lực viết đẹp, giải toán khó như là… thần đồng

Nhiều bố mẹ, những người mới kết thúc học cấp mầm non và đang trong thời gian nghỉ hè, đã lên mạng để yêu cầu tư vấn…

Con trai đỗ ĐH gia đình tổ chức tiệc ăn mừng lớn, nhưng không may, một người phát hiện ra rằng “giấy báo nhập học có lỗi đánh máy”, khiến mọi người ngỡ ngàng.

Nhìn thấy thư mời nhập học của Đại học Thanh Hoa, người đàn ông Trung Quốc đã không tiếc tiền mời cả làng đến ăn mừng con…

Giáo viên đang chuẩn bị kế hoạch bài dạy như thế nào?

Phương pháp dạy học tích cực, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên lớp là cần thiết để phát triển phẩm chất và năng lực cho người…

Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2023

Cả bốn học sinh tham gia Olympic Hoá học Quốc tế năm 2023 đều giành được huy chương: ba người giành được Huy chương Vàng và một…